Аконтациона решења самосталних филмских уметника за 2019. годину

Аконтациона решења самосталних филмских уметника за 2019. годину

У зависности од ажурности пореских филијала и надлежних референата, самостални филмски уметници су у претходном периоду на кућну адресу добијали пореско, АКОНТАЦИОНО решење за 2019. годину.

Осим аконтационих обавеза тим решењем су утврђени позиви на број тзв БОП бројеви, јединствени за сваког од самосталних уметника а на основу којих ће се у наредној 2020. години вршити уплата како за ПИО тако и за здравствено осигурање. БОП бројеви утврђују се тј. мењају на годишњем нивоу.

Неопходно је да нам то решење (довољно је прве две странице) доставите на адресу Удружења или скенирано/фотографисано маилом на адресу: ufusbg@yahoo.com јер без датог позива на број, Удружење надаље неће моћи уплаћивати предметне доприносе.

Translate »