Контакт

ПРЕДСЕДНИШТВО
Милан Кнежевић, председник: milan@knez.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ
Мирјана Бошковић, секретар: mboskovic@ufus.org.rs

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Жарко Драгојевић, уредник: zdragojevic@ufus.org.rs

Часопис НОВИ Филмограф
Интернет адреса: www.novifilmograf.com
Е-mail часописа: novi.filmograf@gmail.com
Божидар Зечевић, главни и одговорни уредник: bzecevic@ufus.org.rs

Како до нас

Адреса:

Теразије 26/I, 11000 Београд

Телефон:

+381 (11) 26 86 351

Translate »