Обавештење самосталним филмским уметницима

Обавештење самосталним филмским уметницима

Будући да Удружење филмских уметника Србије има информације из неколико филијала пореских управа о слабом одзиву самосталних уметника и предаји пореског обрасца ППД-СУ којим се утврђује стаж за претходни период, потсећамо самосталне уметнике на ту обавезу.

Образац ППД-СУ

У прилогу (кликом на линк) се налази образац ППД-СУ (пореска пријава) коју уметници у самосталном статусу треба да попуне својим (личним) подацима и у два примерка (једну оверену копију задржавају за себе), са заокруженом најнижом основицом – 4.1.1 (основица на основу које локалне самоуправе обрачунавају и плаћају доприносе за самосталне уметнике), поднесу пореској филијали на општини на којој станују најкасније до 15. фебруара 2019. године (напомена: 15. фебруар је нерадни дан).

Ова обавеза се односи на све самосталне филмске уметнике који су у самосталном статусу били у делу или целој 2018. години.

Досадашња пракса пореских филијала била је да се уз образац ППД-СУ подносе и изводи из банака и потврде од исплатиоца хонорара, уколико их је било.

Одјава, пријава и промена пребивалишта / Радни однос

Такође, потсећамо самосталне уметнике на њихову обавезу да се приликом промене адресе, општине или промене радног статуса најпре обрате Удружењу, како би се дата промена евидентирала. Пореске филијале уплате доприноса врше према адреси пребивалишта која је наведена у личној карти приликом пријаве у самостални статус. Касније промене те врсте се не врше аутоматски, пореске филијале немају увида у њих. Исто важи и за промену радног статуса, запослење или отварање фирме, агенције и сл. Због ове врсте неажурности самосталних уметника могу настати проблеми и дуговања које касније није лако исправити.

Translate »