Пројекат награде УФУС-а: Саопштење за медије

Пројекат награде УФУС-а: Саопштење за медије

Удружење филмских уметника Србије обавештава филмску и ширу културну јавност да је његовом пројекту – додела годишњих награде за филмско стваралаштво, и награде за целокупни допринос српском филму (такозване награде за животно дело), као и награде “Јован Аћин“ за документарни филм, која се додељује сваке године  на Београдском фестивалу документарног и кратког филма – ове године на конкурсу Министарства културе ускраћена финансијска подршка. То се догодило први пут после осам година континуиране подршке првој, и двадесет три, другој награди.  Подсећамо културну јавност да су носиоци УФУС-овог признања само за целокупно стваралаштво у протеклих осам година били живи класици српског филма Пуриша Ђорђевић, Душан Макавејев, Боро Драшковић, Гордан Михић, Влатко Гилић, Крсто Шканата, Ђорђе Кадијевић, Срђан Карановић, Зоран Симјановић… ; да је УФУС прошле године објавио и публикацију о њиховом делу, и да је циљ успостављање ових награда био УФУС-ова брига о вредносном потврђивању српског филма и његовом очувању на лествици високо постављених културних идеала. Некоме је то засметало и он је, ето, ове године својом одлуком о ускраћивању финасијске подршке УФУС-овим наградама, тек за тражених четири стотина хиљада динара, поред подељених седамдесет милиона за кинематографију, настојао да обезвреди како награде тако и саме њене носиоце. Сматрамо да овакво скандалазно обезвређивање, пре свега културне прошлости српског филма, његових стваралачких резултата и стваралаца, после чега неминовно следи  њихово порицање и одбацивање, није одраз само евидентне кризе наше савремене филмске културе, него и најуверљивији доказ одсуства било какве бриге за њену будућност. Јер у  коначном, оваква културна политика имаће за исход оно што је у науци давно већ добро примећено: равнодушност једне културе према својој прошлости најуверљивији је доказ пропасти те културе. Својом културном праксом  у области филма ресорно Министарство културе, његов сектор за савремено стваралаштво са својим привилегованим абонентима (члановима комисија), на најеклатантнији начин потврђују ову истину. Може ли ту човек нешто?

Председништво Удружења филмских уметника Србије

Translate »