Ревизија самосталног статуса

Ревизија самосталног статуса

Удружење је у обавези сходно члану 10. Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (Службени гласник РС, бр. 9/17, 96/19) да спроведе проверу испуњености услова за статус самосталних уметника у претходне четири године.

Уметник доставља документацију о испуњености услова и уметничкој активности за четворогодишњи период препорученом поштом или је предаје лично у Удружењу, сваког радног дана од 12 до 15 часова, до 25. септембра 2022. године.

Потребна документација, чији се списак налази у Захтеву за продужетак статуса самосталног уметника, са попуњеним прилозима може се доставити поред физичког и у електронском облику, скенирано или у ПДФ-у на мејл адресу: ufusbg@gmail.com или ufusbg@yahoo.com.

Документација коју је потребно предати састоји се од:

1. ЗАХТЕВА за продужетак статуса самосталног уметника – област филмска уметност и аудио-визуелно стваралаштво;

2. Очитане личне карте или фотокопије личне карте;

3. Филмографије радова за период 2018-2021;

4. ИЗЈАВЕ о поступку ревизије статуса самосталног уметника и

5. Доказа о уметничкој активности (датум и место премијерног приказивања, односно неке друге потврде о реализованом делу).

Самостални филмски уметници који имају више од 25 година радног стажа (за жене) односно више од 30 година радног стажа (за мушкарце) нису у обавези да доказују професионални рад у претходне четири године. Радни стаж за оба пола односи се не само на стаж у самосталном статусу већ на укупни радни стаж.

Translate »