Самостални статус филмских уметника

ПОЈАМ САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА

Самостални уметник јесте физичко лице које самостално, у виду занимања, обавља уметничку делатност и коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља уметничку делатност у области културе. У обављању делатности лице које ствара ауторска дела из области уметничке делатности или изводи уметничка и ауторска дела из области уметничке делатности, уз лично име, може да користи ознаку „самостални уметник“.

КОМИСИЈА

Удружење филмских уметника Србије (УФУС) репрезентативно је удружење у области филмске уметности и аудио визуелног стваралаштва. О свим статусним питањима одлучује Комисија за статусна питања и пријем нових чланова удружења коју именује Председништво и коју чини пет компетентних чланова самог УФУС-а.
Комисија прегледа документацију и доноси одлуку о избору кандидата који испуњавају услове за стицање статуса самосталног филмског уметника.

БЛИЖИ УСЛОВИ

Лице које поднесе захтев статусној Комисији, има право на стицање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (самостални филмски уметник) и упис у Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе уколико испуњава следеће ближе услове:

1) Да је држављанин Републике Србије;

2) да има пребивалиште на територији Републике Србије;

3) да се самосталном уметничком делатношћу бави професионално и самостално у виду занимања, ради обезбеђивања услова за живот и рад;

4) да није обавезно социјално осигуран по другом основу односно да није у пензији, запослен, паушално опорезиван као предузетник итд;

5) да је стекао високо, више или средње образовање одговарајућег образовног профила или, изузетно, да се најмање четири године професионално и самостално бави уметничком делатношћу у области културе као основним занимањем независно од стеченог образовања;

6) да остварује резултате у професионалном бављењу уметничком или другом делатношћу у области
културе на територији Републике Србије, односно да испуњава ближе услове, мерила и критеријуме;

Посебни услови, мерила и критеријуми које је неопходно да самостални уметник испуњава у области филмске уметности и аудио визуелног стваралаштва:

РЕДИТЕЉ

* два дугометражна играна филма у професионалној продукцији, односно један с изузетним успехом, или
* четири документарна филма у професионалној продукцији, или
* четири краткометражна играна филма у професионалној продукцији.

СЦЕНАРИСТА

* два реализована сценарија дугометражних играних филмова у професионалној продукцији, односно један с изузетним успехом, или
* четири реализована сценарија краткометражних играних или документарних филмова у
професионалној продукцији, или
* пет реализованих сценарија у анимираном или луткарском филму у професионалној
продукцији у укупном трајању од 40 минута.

СНИМАТЕЉ

* два дугометражна играна филма у професионалној продукцији, односно један с изузетним успехом, или
* четири краткометражна играна филма у професионалној продукцији, или
* четири документарна филма у професионалној продукцији.

АУТОР АНИМИРАНОГ ФИЛМА

И то: редитељ анимираног филма или главни аниматор односно сниматељ анимираног филма или главни цртач: 
* један дугометражни анимирани филм или * три краткометражна анимирана филма у
професионалној продукцији.

СПИСАК САМОСТАЛНИХ ФИЛМСКИХ УМЕТНИКА У 2022. ГОДИНИ

списак се односи на IV квартал (период од 01. октобра до 31. децембра 2022. године)

Општина Врачар

Антонијевић П. Предраг

редитељ играног филма

Арамбашић П. Ђорђе

главни сниматељ слике

Аћин Ј. Андреј

редитељ играног филма

Бакрач С. Иван

редитељ кратких играних филмова

Бешир Д. Јелена

редитељка анимираног филма

Букумировић П. Сташа

сниматељка кратких играних филмова

Владић Р. Ивана

сниматељка документарног филма

Глигоров Ј. Душан

редитељ играног филма

Даковић С. Јаков

редитељ документарног филма

Ђурђевић М. Предраг

сценариста играног филма

Илић М. Биљана

редитељка документарног филма

Јакшић М. Милан

сниматељ документарног филма

Јанковић С. Димитрије

сниматељ документарног филма

Ковачевић Б. Вања

редитељка документарног филма

Милуновић Ј. Јелена

редитељка анимираног филма

Пенезић С. Срђа

редитељ анимираног филма

Перишић П. Владимир

редитељ играног филма

Петровић П. Мина

редитељка документарног филма

Петровић Н. Младен

редитељ документарног филма

Поповић П. Милоје

редитељ документарног филма

Радивојевић – Кичић М. Александар

сценариста играног филма

Рајковић З. Александар

редитељ играног филма

Спасић M. Стеван

редитељ документарног филма

Топалоски П. Ристо

редитељ анимираног филма

Тодоровић В. Оливера

редитељка документарног филма

Узелац М. Лука

редитељ документарног филма

Феро Живановић Т. Пабло

сниматељ документарног филма

Шкипина Б. Дејан

сниматељ документарног филма

Општина Нови Београд

Андрић В. Радивоје

редитељ играног филма

Беоковић М. Сергеј

редитељ документарног филма

Божић Б. Соња

редитељка документарног филма

Буквић З. Иван

редитељ кратких играних филмова

Војиновић Б. Радослав

редитељ играног филма

Ђукић Б. Тамара

редитељка документарног филма

Јевтић С. Михајло

редитељ документарног филма

Kостић З. Марко

редитељ играног филма

Маркуш Б. Саша

сценаристкиња документарног филма

Милошевић С. Станко

редитељ документарног филма

Муњиза Петровић М.
Матија

сниматељ документарног филма

Нешковић Лопичић Т. Гордана

сценаристкиња документарног филма

Павић Ј. Владимир

сниматељ кратких играних филмова

Павићевић Љ. Горан

сниматељ документарног филма

Панић Ђ. Анита

редитељка документарног филма

Радовановић Р. Горан

редитељ играног филма

Саратлић М. Живота

редитељ документарног филма

Тодоровић В. Ивана

редитељка документарног филма

Ћириловић Поповић М. Катарина

редитељка документарног филма

Фабри М. Ирена

редитељ документарног филма

Чумић Д. Маша

сценаристкиња документарног филма

Општина Стари град

Грмуша С. Ђорђе

сценариста документарног филма

Грујић Ђ. Иван

сниматељ документарног филма

Драгојевић С. Ирина

сниматељка кратких играних филмова

Дракулић З. Тамара

редитељка играног филма

Јаћимовић Б. Милош

главни сниматељ слике

Јовић Д. Крунослав

редитељ анимираног филма

Кићевац П. Милан

редитељ документарног филма

Крижан Д. Андреј

редитељ документарног филма

Маринковић М. Марко

редитељ играног филма

Марковић Б. Петар

редитељ документарног филма

Марковић Д. Сара

редитељка документарног филма

Милић Д. Душан

редитељ играног филма

Милојчић Миља

филмска аниматорка

Николић М. Драган

редитељ играног филма

Павловић Ж. Страхиња

главни сниматељ слике

Палавестра А. Вук

редитељ документарног филма

Паскаљевић Г. Владимир

редитељ играног филма

Петровић М. Зоран

главни сниматељ слике

Славица И. Владимир

редитељ играног филма

Сопић М. Марко

редитељ документарног филма

Сребрић Ж. Мирела

редитељка анимираног филма

Станимировић И. Маја

сценаристкиња документарног филма

Тврдишић М. Јелена

редитељка документарног филма

Томић М. Милош

редитељ анимираног филма

Ћириловић М. Дамјан

сценариста документарног филма

Општина Звездара

Бешевић Гајић Бранка

редитељка документарног филма

Вучинић В. Срђан

сценариста документарног филма

Десивојевић М. Невена

сценаристкиња документарног филма

Ђекић М. Соња

редитељка документарног филма

Зупанц Д. Иван

сниматељ документарног филма

Илић М. Петар

редитељ документарног филма

Калезић С. Александар

сниматељ документарног филма

Красић З. Стефан

редитељ документарног филма

Петровић Д. Роберт

редитељ документарног филма

Ристивојчевић Бижић М.
Биљана

сниматељка документарног филма

Станковић М. Јелена

главна сниматељка слике

Стојановић Н. Срђан

редитељ играног филма

Шаренац М. Срђан

редитељ документарног филма

Општина Земун

Жижовић С. Марија

редитељка документарног филма

Зец П. Милица

редитељ документарног филма

Јоковић С. Димитрије

главни сниматељ слике

Ковач С. Раде

сниматељ документарног филма

Лазаревић З. Александар

редитељ документарног филма

Петковић С. Мирослав

редитељ играног филма

Савић Т. Драгиша

редитељ документарног филма

Траживук Д. Ђорђе

редитељ документарног филма

Удовички М. Димитри Пиерре Г

редитељ документарног филма

Општина Палилула

Aндрић М. Лидија

сценаристкиња документарног филма

Брбора П. Бојан

главни сниматељ слике

Иванчевић М. Александар

главни сниматељ слике

Драгој Ј. Тиби

редитељ анимираног филма

Јовановић Ж. Владимир

сниматељ документарног филма

Крстевски В. Татјана

сниматељка документарног филма

Максић М. Биљана

сценаристкиња играног филма

Матеић С. Даниел

сниматељ документарног филма

Обрадовић М. Владан

главни сниматељ слике

Павловић Ж. Ненад

редитељ документарног филма

Првуловић П. Сузана Уна

сценаристикиња документарног филма

Ранђеловић, Ђ. Нинослав

редитељ документарног филма

Ристић Г. Коста

редитељ играног филма

Симојловић З. Слободан

редитељ документарног филма

Томовић И. Милица

редитељка кратких играних филмова

Шево Д. Лука

главни филмски аниматор

Општина Савски венац

Варда Г. Душан

редитељ документарног филма

Вељић Д. Вукашин

сниматељ документарног филма

Воларевић М. Горан

главни сниматељ слике

Димитријевић М. Илија

редитељ документарног филма

Ђого M. Мила

сценаристкиња документарног филма

Ђорђевић Љ. Игор

сниматељ кратких играних филмова

Калпић М. Младен

сценариста документарног филма

Караџић Б. Марко

редитељ документарног филма

Латиновић И. Драгана

редитељка документарног филма

Mалешевић М. Стефан

редитељ играног филма

Манчић Ђ. Владимир

редитељ кратких играних филмова

Огњеновић Ж. Ненад

редитељ документарног филма

Радошевић Р. Маја

главна сниматељка слике

Ристивојевић П. Марко

редитељ документарног филма

Општина Чукарица

Здравковић Б. Владан

редитељ анимираног филма

Илић С. Данило-Лола

редитељ документарног филма

Јефтић О. Марко

редитељ документарног филма

Јовановић Ј. Горана

редитељка кратких играних филмова

Ранковић М. Јелена

редитељка документарног филма

Симић С. Станислав

редитељ документарног филма

Станић Д. Михаило

редитељ кратких игрaних филмова

Општина Вождовац

Гаврић Т. Горан

сценариста документарног филма

Грба-Сингх Марко

редитељ документарног филма

Гелевски Ј. Војислав

сниматељ кратких играних филмова

Домановић Д. Сенка

редитељка документарног филма

Ковач Б. Марко

редитељ кратких играних филмова

Мијаиловић Б. Александар

сниматељ документарног филма

Милошевић М. Данијел

главни филмски аниматор

Никић З. Исидора

редитељ кратких играних филмова

Поповић В. Никола

главни сниматељ слике

Прерадовић С. Сара

сниматељка документарног филма

Радоичић П. Чарна

редитељка документарног филма

Тркуља И. Ана

редитељка документарног филма

Општина Раковица

Билић В. Ирена

редитељка документарног филма

Родић С. Марија

редитељка кратких играних филмова

Општина Гроцка

Брзаковић Р. Татјана

редитељка документарног филма

Општина Обреновац

Живановић Д. Мирослав

редитељ играног филма

Општина Младеновац

Ђокић Б. Милорад

редитељ документарног филма

Општина Љубовија

Марковић Д. Јелена

редитељка играног филма

Translate »