Скупштина Удружења филмских уметника Србије

Скупштина Удружења филмских уметника Србије

Председништво Удружења филмских уметника Србије позива чланове Удружења да присуствују заседању Скупштине УФУС-а, која је заказана за 21.06.2016. године са почетком у 13:00 сати, у сали УМУС-а, Теразије 26/I:

___________________________________________________________________________

На основу члана 19. Статута Удружења филмских уметника Србије, Председништво Удружења филмских уметника Србије на свом састанку одржаном 24.05.2016. донело је одлуку о сазивању

С К У П Ш Т И Н Е
УДРУЖЕЊА ФИЛМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

I Скупштина заседа у уторак, 21. јуна 2016. године са почетком у 13:00 сати, у сали УМУС-а, Теразије 26/I.

II Предлаже се следећи дневни ред:

  1. Oтварање Скупштине Удружења
  2. Избор Радног председништва, записничара, два оверача записника, два члана Верификационе комисије, Изборне комисије и два члана за бројање гласова
  3. Усвајање Пословника о раду Скупштине
  4. Усвајање дневног реда
  5. Одавање поште преминулим члановима између две Скупштине
  6. Извештај о раду органа и тела УФУС-a
  7. Верификација нових чланова Удружења између две Скупштине
  8.  Избор чланова органа и тела УФУС-а (Председника, Председништва, Надзорног одбора, Суда части)
  9. Разно
Translate »