Скупштина УФУС-а

Скупштина УФУС-а

На основу члана 19. Статута Удружења филмских уметника Србије, Председништво Удружења филмских уметника Србије на свом састанку одржаном 22.05.2019. донело је одлуку о сазивању

С К У П Ш Т И Н Е

УДРУЖЕЊА ФИЛМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Чланови Удружења Позив на Скупштину могу преузети кликом на следећи ЛИНК у пдф формату.

Translate »