Archive for May 2019

Скупштина УФУС-а

На основу члана 19. Статута Удружења филмских уметника Србије, Председништво Удружења филмских уметника Србије на свом састанку одржаном 22.05.2019. донело је одлуку о сазивању

С К У П Ш Т И Н Е

УДРУЖЕЊА ФИЛМСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Чланови Удружења Позив на Скупштину могу преузети кликом на следећи ЛИНК у пдф формату.

Аконтациона решења самосталних филмских уметника за 2019. годину

У зависности од ажурности пореских филијала и надлежних референата, самостални филмски уметници су у претходном периоду на кућну адресу добијали пореско, АКОНТАЦИОНО решење за 2019. годину.

Осим аконтационих обавеза тим решењем су утврђени позиви на број тзв БОП бројеви, јединствени за сваког од самосталних уметника а на основу којих ће се у наредној 2020. години вршити уплата како за ПИО тако и за здравствено осигурање. БОП бројеви утврђују се тј. мењају на годишњем нивоу.

Неопходно је да нам то решење (довољно је прве две странице) доставите на адресу Удружења или скенирано/фотографисано маилом на адресу: ufusbg@yahoo.com јер без датог позива на број, Удружење надаље неће моћи уплаћивати предметне доприносе.

Translate »