Archive for June 2020

70 година Удружења филмских уметника Србије – кратка историја

пише: Томислав Гаврић

На почетку организоване делатности послератне југословенске кунематографије, 1945. године, током административног периода управљања који је трајао до 1951. године, организациона шема домаће кинематографије била је преузета од Совјета. На врху се налазио Комитет за кинематографију Владе ФНРЈ (у рангу министарства) који је у сарадњи са Одељењем за агитацију и пропаганду ЦК КПЈ (Агитпропом) централизовано руководио целом делатношћу. Држава је кинематографију финансирала у целости кроз буџет. У оквиру општих промена у друштву и преласка на систем радничког самоуправљања дошло је и до реорганизације југословенске кинематографије.
Read more
Translate »