Предлог измена Статута УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ, организације за колективно остваривање ауторских и сродних права, донео је одлуку о одржавању Јавне расправе о изменама Статута организације, у периоду од 15. јула до 30. августа 2024. године. Сви чланови те организације имају могућност да током овог периода доставе своје предлоге и образложења за измена Статута на мејл организације statut@ufusafazastita.org.rs…
Read more