Историјат Удружења

пише: Томислав Гаврић

Кратак 
историјат
УФУС-а 

… Да би се ови слободни филмски радници, од којих су многи имали велике заслуге за покретање домаће филмске производње током претходног административног периода, некако организовали, основан је 5. марта 1950. године Савез филмских радника Југославије, који је покренуо организовање одговарајућих удружења филмских радника по републикама. Тако је, 4. јуна исте године, основано “Удружење филмских радника Народне републике Србије” …

ПРОЧИТАЈ ВИШЕ
Translate »