Извештај о Осмој седници Националног савета за културу

Извештај о Осмој седници Националног савета за културу

У среду, 6. јуна 2012. године, у згради Палате Владе Републике Србије, одржана је Осма редовна седница Националног савета за културу.
Душан Оташевић је обавестио чланове Савета о текућим активностима Радне групе за статусна питања, као и о резултатима које је група остварила између две редовне седнице.

Душко Паунковић је упознао чланове Савета са садржајем и концепцијом недавно отвореног званичног сајта НСК, као и са редовним активностима на његовом одржавању.
На предлог Иване Стефановић Савет је усвојио њену анализу ситуације у музичкој култури и донео одлуку да се овај документ придружи Закључку бр. 1 (О стању српске уметничке музике).
О стању у српској кинематографији, након доношења новог Закона о кинематографији крајем прошле године, Савет су информисали Жарко Драгојевић и Горан Паскаљевић. Констатовано је да срж организационе структуре српске кинематографије чини Филмски центар Србије, који је у новом Закону дефинисан као установа културе, и да оно што се намеће као ургентна потреба у правцу сређивања стања у овој области јесте унутрашње преуређење Филмског центра Србије, развијање његове целовите организационе структуре у складу како са новим Законом о кинематографији тако и са Законом о култури, али и нашим кинематографским потребама. Речено је да је Филмски центар Србије од свог оснивања ( 2004. године) до данас функционисао као један провизоријум без правог програма, видљиве кинематографске и културне орјентације, под перманентном сенком котеријске узурпације. Неодређени и недефинисани културни и кинематографски статус ове установе доприносио је организационој кризи српског филма и његовог евидентног вредносног опадања, уз многе друге друштвене факторе. Огроман допринос томе и таквом стању у Филмском центру Србије дала је и сама држава, односно њена Влада ( више њих ), кроз своје ресорно министарство, крајње импровизовано водећи ову установу, годинама јој не пружајући право законодавно утемељење, организациону и кадровску подршку. Закључено је да би сада, када Закон имамо, требало што пре донети све подзаконске акте који прате ову материју и након формирања нове републичке владе и постављења новог министра за културу спровести у дело реформу Филмског центра Србије. На примедбу члана НСК, Иване Стефановић, да би Савет требало да се позабави и разговором о вредносним аспектима српског филма, који нису ружичасти, одговорено је, да је кинематографија такав организам да од њене организационе структуре зависи и њена вредност и да док се на том плану не среде ствари, донесу квалитетна решења, нема напретка у правцу вредносне обнове српског филма. Напротив, на том плану могу да се очекују све слабији резултати, па и ако се догоди успешан филм, то ће више бити плод случајности, као и до сада, а најмање последица добро организованог кинематографског система и добро вођене културне политике у области филмског стваралаштва.
На седници је расправљано и о стању у друштву и, пре свега, о стању у култури после избора, и усвојени су следећи ставови:
– Савет се залаже да Министарство културе и информисања остане засебан ресор.
– Савет очекује да будући министар културе буде личност од великог угледа и интегритета.
– Савет очекује да проценат издвајања из буџета за културу буде виши него претходне године упркос тешким економским приликама.

Translate »