Секција анимираног филма

Секција аутора анимираног филма

Бешир Јелена

редитељка анимираног филма

Витомиров Гордана

главна филмска аниматорка

Влајић Вера

редитељка анимираног филма

Дацовић Дарко

главни филмски аниматор

Драгој Тиби

редитељ анимираног филма

Здравковић Владан

редитељ анимираног филма

Јелић Мирослав

редитељ анимираног филма

Јовановић Зоран

редитељ анимираног филма

Јовић Крунослав

редитељ анимираног филма

Купрешанин Драгана

редитељка анимираног филма

Марић Милан

главни филмски аниматор

Милановић Лазаревски Марија

редитељка анимираног филма

Милојчић Миља

главна филмска аниматорка

Милошевић Данијел

главни филмски аниматор

Милуновић Јелена

редитељка анимираног филма

Мићановић Тичерић Мирјана

главна филмска аниматорка

Пенезић Срђа

редитељ анимираног филма

Сворцан Маја

главна филмска аниматорка

Симовић Александар

филмски аниматор

Сребрић Мирела

редитељка анимираног филма

Томић Милош

редитељ анимираног филма

Топалоски Ристо

редитељ анимираног филма

Трстењак Снежана

редитељка анимираног филма

Ћорић Игор

редитељ анимираног филма

Цветиновић Мина

редитељка анимираног филма

Чучак Рајко

главни филмски аниматор

Шево Лука

главни филмски аниматор

Translate »